GDPR

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va multumim pentru interesul acordat serviciilor oferite de SC SUNNY TRIP SRL (agentia de turism Unlimited Travel).

Firma noastra a fost infiintata in anul 2009 si functioneaza in conformitate cu legile din Romania, avand sediul social in Iasi, str P-ta Voievozilor nr 12, bl x7, et 2, ap 3; este inregistrata la ORC cu nr J22/1491/2006, CUI 18769504.

Agentia de turism UNLIMITED TRAVEL functioneaza in baza Licentei de turism nr 5234, eliberata de Ministerul Turismului si este condusa de Monica Manolache, atestata ca si manager in activitatea de turism, prin Brevetul de turism nr 12598.

CAPITOLUL I. POLITICA PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

SC SUNNY TRIP SRL este înregistrata în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub Număr Registru General 0015310.

Conform cerinţelor Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,  SC SUNNY TRIP SRL  trebuie să administreze în condiții de siguranță și doar pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de dumneavoastră.

Legea reglementează modul în care manipulăm „datele cu caracter personal” pe care le colectăm în decursul desfăşurării funcţiilor noastre şi dă anumite drepturi persoanelor ale căror „informaţii cu caracter personal” le deţinem.

SC SUNNY TRIP SRL în calitate de autor, propietar si administrator al site-ului www.unlimitedtravel.ro , respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane fizice care acceseaza site-ul nostru.

SUNNY TRIP SRL își asumă obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate mai jos (capitolul 2), datele personale care ne sunt furnizate de către utilizatori. Noi utilizăm informațiile strânse de pe site, în scopul de a administra înregistrarea conturilor dvs., de a soluționa întrebările dvs, de a imbunătăți site-ul nostru, de a consulta utilizatorii în vederea creșterii calitații produselor si serviciilor oferite.

Prin crearea și înregistrarea în cont vă dați acordul asupra utilizării datelor dvs cu caracter personal pentru a fi informați prin e-mail sau alte forme de comunicare asupra actualizării site-urilor web, noilor oportunități oferite de SUNNY TRIP SRL și asupra informațiilor adiționale care sunt în interesul dvs precum și news-lettere cu informații utile.

Orice informație furnizată de către dumneavoastră prin intermediul site-ului/ e-mailului va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de SUNNY TRIP SRL în conformitate cu scopurile prezentate mai jos.

În cazul în care aveți nelămuriri, puteți să apelați la metodele de contact prezente în pagina “Contact”.

Tipuri de date colectate

Dintre datele cu caracter personal, noi prelucram urmatoarele: nume, prenume, numar de telefon, cnp, adresa de e-mail sau cea de corespondenta. Prelucram aceste date in scopul oferirii serviciilor promovate online si offline SAU in scop publicitar, pana la incetarea relatiei tale de afaceri cu SUNNY TRIP SRL sau pana la retragerea consimtamantului tau.

Informatii personale senzitive:

SUNNY TRIP SRL NU intentioneaza sa colecteze ceea ce este denumit in mod obisnuit “date personale sensibile”. Va rugam sa nu transmiteti informatii personale sensibile despre dvs. (date privind originea rasiala sau etnica, credinte religioase sau filozofice, apartenenta la sindicate, sanatatea, etc).

Trebuie sa stiti ca aveti urmatoarele drepturi: de acces, “de a fi uitat”, la rectificare, la restrictionarea prelucrarii, la opozitie, la portabilitatea datelor, de a depune plangere la autoritate de supraveghere.

 • dreptul de a obtine din partea SUNNY TRIP SRL o confirmare ca prelucreaza datele tale cu caracter personal si de a avea acces la acestea (dreptul de acces);
 • dreptul de a rectifica sau completa datele cu caracter personal inexacte sau incomplete (dreptul la rectificare);
 • dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): aveti dreptul de a obtine din partea SUNNY TRIP SRL stergerea datelor cu character personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, iar SUNNY TRIP SRL are obligatia de a sterge datele respective, atunci cand: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine SUNNY TRIP SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; SUNNY TRIP SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii (dreptul la restrictionarea prelucrarii); aveți dreptul de a obține din partea SUNNY TRIP SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite SUNNY TRIP SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) SUNNY TRIP SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SUNNY TRIP SRL prevalează asupra drepturilor Dvs.; SUNNY TRIP SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la opozitie: dreptul de a te opune prelucrarii datelor tale cu caracter personal in scop publicitar;
 • dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere;
 • dreptul de a primi datele cu caracter personal prelucrate de SUNNY TRIP SRL sau de a solicita acestuia sa le transmita unui alt operator (dreptul la portabilitatea datelor).

Daca vrei sa contactezi responsabilul SUNNY TRIP SRL cu protectia datelor (DPO) cu privire la prelucrarea de catre firma sau partenerii acesteia a datelor tale cu caracter personal, poti scrie un mesaj la adresa de e-mail office@unlimitedtravel.ro, sau daca vrei pe cale postala la sediul din mun. Iasi, str Stihii, bl Stihii, spatiul 7, parter, cu mentiunea “in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal”.

CAPITOLUL II. SCOPUL COLECTĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR

 

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.

 

Cum colectăm sau obținem informații despre dvs.:

 • Când furnizați datele respective (ex: prin contactarea noastră directa sau prin e-mail, telefon pentru cererea unei oferte sau plasarea unei comenzi, prin plasarea unei rezervari pe site-urile noastre, prin abonarea la newsletter-urile noastre)
 • Când accesati site-ul nostru, unele date sunt colectate prin intermediul cookie-urilor si a altor tehnologii similare (verificati Politica de cookie).

Cand introduceti date personale in timpul unei inregistrarii sau in timpul crearii unei rezervari, acestea vor fi criptate prin tehnologia SSL (Secure Socket Layer) la standardele din industrie Respectam standardele general acceptate pentru a proteja datele personale si de indentitate transmise catre noi, atat in timpul transmiterii lor cat si dupa primirea acestora.

Vă informăm că prelucrarea și colectarea datelor dumneavoastră personale se face in scopuri de business si administrative:

 • Pentru a procesa comenzile/ rezervarile dvs (emiterea de facturi/ chitante, a încheierii contractelor de prestari servicii turistice, emiterea biletelor de avion, a voucherelor hoteliere si a tuturor documentelor de calatorie)

 

 • Pentru a ne indeplini obligatiile contractuale

 

 • Pentru a vă confirma serviciile/produsele pe care le-ați comandat prin intermediul site-ului/ e-mailului/ telefonului
 • Pentru a vă furniza informații suplimentare cu privire la serviciile solicitate;
 • În vederea transmiterii de oferte, mesaje publicitare și marketing

Comunicatiile electronice (retelele de internet si telefonie)

In ceea ce priveste comunicatiile electronice, SUNNY TRIP SRL respecta urmatoarele norme:

 • Comunicarile sunt confidentiale (fără consimțământul dumneavoastră, acestea nu pot fi ascultate, interceptate sau stocate)
 • Utilizarea retelelor si serviciilor securizate
 • date de trafic și de localizare – aceste date sunt șterse sau anonimizatecând nu mai sunt necesare în scopuri de comunicare sau de facturare, cu excepția cazului în care v-ați dat consimțământul pentru utilizarea lor în alt mod (sau dacă se impune folosirea lor în contextul aplicării legii)
 • mesaje de tip spam – nu trimitem mesaje comerciale nesolicitate (spam-uri) decât dacă v-ați dat consimțământulîn acest sens. Aceste norme acoperă inclusiv SMS-urile și alte mesaje electronice.
 • liste publice – NU publicam numărul de telefon, adresa de e-mail sau adresa dumneavoastră poștală

 

CUM VA PUTETI PROTEJA DATELE PERSONALE?

– Folositi parole lungi si greu de ghicit, care sa nu contina numele, adresa de email sau cuvantul „parola”
– Parolele sa contina si cifre si alte caractere speciale
– Nu dezvaluiti parolele.
– Reinnoiti parolele la aproximativ 3 luni
– Incercati sa memorati parolele

Locația datelor

Datele sunt stocate, în deplina concordanță cu cerințele legale și în condiții de maximă siguranță și protecție. Datele nu sunt stocate mai mult decat este necesar, in functie de obligatiile noastre legale (de exemplu mentinerea arhivei contabile) sau orice altă bază legală pentru folosirea informațiilor (ex: consimțământ, obligații contractuale, interese legitime).

Datele pot fi procesate de terțe companii furnizoare de servicii turistice (datele dvs personale—nume, data de nastere, numar act de identitate—pot fi transmise catre unitati de cazare si/sau companii aeriene, numai in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale).

Transferarea datelor dvs. personale în afara Spațiului Economic European:
Vă vom transfera datele personale în afara Spațiului Economic European doar in anumite circumstante, dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege. Atunci când facem acest lucru, ne vom asigura că există măsuri de protecție adecvate, inclusiv ca părțile terțe care transferă datele dvs. personale în afara Spațiului Economic European s-au auto-certificat ca fiind conforme cu Scutul de confidenţialitate UE-SUA.

Acord

Prin citirea prezentelor ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

 

 

CAPITOLUL III. COOKIES

 

Un cookie este o informație pusă pe calculatorul unui utilizator care identifică informații despre acel user. SC SUNNY TRIP SRL folosește cookie-uri pentru a oferi o navigare cât mai fluidă și pentru a urmări / memora preferințele vizitatorilor, cu scop statistic, pentru a informa, a optimiza și a difuza anunțuri / reclame în funcție de vizitele anterioare efectuate de un utilizator pe site.
Utilizatorii au opțiunea de a seta browserul astfel încât să respingă cookies, click aici pentru dezactivarea acestora. Dar atenție, dezactivarea de cookies va avea un impact negativ asupra navigării pe site, de ex. nu se vor putea vizualiza anumite imagini / accesa anumite opțiuni / facilități.

Pentru mai multe detalii accesati POLITICA COOKIE

 

CAPITOLUL III. DREPTUL DE VĂ MODIFICA ȘI ȘTERGE DATELE DEȚINUTE

SUNNY TRIP SRL conferă dreptul utilizatorului de a modifica datele dvs. de contact pe care le-ați înregistrat,. De asemenea puteti sa solicitati operatorului stergerea datelor dvs. oricand.

Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza noastră de date ori aveți întrebări legate de confidențialitatea datelor, ne puteți contacta/notifica utilizând: